Πηγές

Efstratiadis, A., and D. Koutsoyiannis

Read More

An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems

C. Audet; J. E. DENNIS JR

Read More

Mesh Adaptive Direct Search Algorithms For Constrained Optimization

Charles Audet; J. E. Dennis, Jr.

Read More

Analysis of Generalized Pattern Searches

Lewis R.M.; Torczon V.

Read More

Pattern search algorithms for bound constrained minimization

Tamara G. Kolda; Robert Michael Lewis; and Virginia Torczon

Read More

Optimization by Direct Search: New Perspectives on Some Classical and Modern Methods

LM Rios, NV Sahinidis

Read More

Derivative-free optimization: a review of algorithms and comparison of software implementations

David E. Goldberg

Read More

Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning

Andrew R. Conn, Nicholas I. M. Gould, and Philippe Toint

Read More

A Globally Convergent Augmented Lagrangian Algorithm for Optimization with General Constraints and Simple Bounds

A. R. Conn, N. I. M. Gould, and Ph. L. Toint

Read More

A Globally Convergent Augmented Lagrangian Barrier Algorithm for Optimization with General Inequality Constraints and Simple Bounds

Kennedy, J. and Eberhart, R.

Read More

Particle swarm optimization

Y. Censor

Read More

Pareto optimality in multiobjective problems

Da Cunha, N.O. and E. Polak

Read More

Constrained Minimization Under Vector-Valued Criteria in Finite Dimensional Spaces

Deb K.

Read More

Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms

Zadeh L.

Read More

Optimality and Nonscalar-Valued Performance Criteria

MA Abramson, C Audet, JE Dennis Jr…

Read More

OrthoMADS: A deterministic MADS instance with orthogonal directions

AL Custódio, LN Vicente

Read More

Using sampling and simplex derivatives in pattern search methods

Knowles J.

Read More

ParEGO: A hybrid algorithm with on-line landscape approximation for expensive multiobjective optimization problems

Knowles J., Hughes E. J.

Read More

Multiobjective Optimization on a Budget of 250 Evaluations

M. Zuluaga, A. Krause, G. Sergent and M. PΓΌschel

Read More

Active Learning for Multi-Objective Optimization

I. Steponavice, R. J. Hyndman , K. Smith-Miles and L. Villanova

Read More

Efficient Identification of the Pareto Optimal Set

Kossieris, P., A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis

Read More

The use of stochastic objective functions in water resource optimization problems

C Audet, V Béchard, S Le Digabel

Read More

Nonsmooth optimization through mesh adaptive direct search and variable neighborhood search

Rozos, E., A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis

Read More

Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows

J Nicklow, P Reed, D Savic, T Dessalegne…

Read More

State of the art for genetic algorithms and beyond in water resources planning and management

G Kourakos, A Mantoglou

Read More

Pumping optimization of coastal aquifers based on evolutionary algorithms and surrogate modular neural network models

A Efstratiadis, I Nalbantis…

Read More

HYDROGEIOS: a semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins

I Nalbantis, A Efstratiadis, E Rozos…

Read More

Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems

E Rozos, A Efstratiadis, I Nalbantis…

Read More

Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows/Calage d'un modèle semi-distribué pour la simul...

G Kourakos, A Mantoglou

Read More

Development of a multi-objective optimization algorithm using surrogate models for coastal aquifer management

AIF Vaz, LN Vicente

Read More

A particle swarm pattern search method for bound constrained global optimization

FA Mohamed, HN Koivo

Read More

System modelling and online optimal management of microgrid using mesh adaptive direct search

S Le Digabel

Read More

Algorithm 909: NOMAD: Nonlinear optimization with the MADS algorithm

D Mukherjee, E Delfosse, JG Kim…

Read More

Optimal adaptation decision-taking for terminal and network quality-of-service

Grasso V., Singh A., and Pathak J.

Read More

Early Warning Systems: A State of the Art Analysis and Future Directions

C Audet, JE Dennis Jr

Read More

A progressive barrier for derivative-free nonlinear programming

AL Marsden, JA Feinstein, CA Taylor

Read More

A computational framework for derivative-free optimization of cardiovascular geometries

C Audet, G Savard, W Zghal

Read More

Multiobjective optimization through a series of single-objective formulations

C Audet, JE Dennis Jr, S Le Digabel

Read More

Globalization strategies for mesh adaptive direct search

AL Custódio, JFA Madeira, AIF Vaz, LN Vicente

Read More

Direct multisearch for multiobjective optimization

LN Vicente, AL Custódio

Read More

Analysis of direct searches for discontinuous functions

J Aasi, J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott…

Read More

Einstein@ Home all-sky search for periodic gravitational waves in LIGO S5 data

S Baluja, R Caruana

Read More

Removing the genetics from the standard genetic algorithm

C Notredame, DG Higgins

Read More

SAGA: sequence alignment by genetic algorithm

PM Pardalos, H Wolkowicz

Read More

Quadratic Assignment and Related Problems: DIMACS Workshop, May 20-21, 1993

A Lanitis, CJ Taylor, TF Cootes

Read More

Toward automatic simulation of aging effects on face images

EN Malamas, EGM Petrakis, M Zervakis, L Petit…

Read More

A survey on industrial vision systems, applications and tools

M Harman, BF Jones

Read More

Search-based software engineering

M Sipper, E Sanchez, D Mange…

Read More

A phylogenetic, ontogenetic, and epigenetic view of bio-inspired hardware systems

Gérald, M.

Read More

Strömungs- und Durchflussmessungen im Bereich der Tideelbe seit Anfang der 1930er Jahre - Ergebnisse aus Untersuchungen der Wasser- und Schifffahrt...

Y Yin

Read More

Genetic-algorithms-based approach for bilevel programming models

MC Garcia, MA Sanz-Bobi, J del Pico

Read More

SIMAP: Intelligent System for Predictive Maintenance: Application to the health condition monitoring of a windturbine gearbox

M Gen, YS Yun

Read More

Soft computing approach for reliability optimization: State-of-the-art survey

MA Arostegui, SN Kadipasaoglu…

Read More

An empirical comparison of tabu search, simulated annealing, and genetic algorithms for facilities location problems

MA Panduro, CA Brizuela, LI Balderas…

Read More

A comparison of genetic algorithms, particle swarm optimization and the differential evolution method for the design of scannable circular antenna ...

V Pihur, S Datta, S Datta

Read More

RankAggreg, an R package for weighted rank aggregation

D Brown, M Gassner, T Fuchino, F Marechal

Read More

Thermo-economic analysis for the optimal conceptual design of biomass gasification energy conversion systems

E Matallanas, M Castillo-Cagigal, A Gutiérrez…

Read More

Neural network controller for active demand-side management with PV energy in the residential sector

HA Abdou, J Pointon

Read More

Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: A review of the literature

RC Eberhart, J Kennedy

Read More

A new optimizer using particle swarm theory

Y Shi, R Eberhart

Read More

A modified particle swarm optimizer

M Clerc, J Kennedy

Read More

The particle swarm-explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space

Y Shi, RC Eberhart

Read More

Empirical study of particle swarm optimization

Y Shi, RC Eberhart

Read More

Parameter selection in particle swarm optimization

Petersen, M.; Rohde, H.

Read More

Sturmflut - Die grossen Fluten an den Küsten Schleswig-Holsteins und in der Elbe Gebundene Ausgabe

J Euzenat, P Shvaiko

Read More

Ontology matching

RC Eberhart, Y Shi

Read More

Comparing inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization

D Karaboga

Read More

An idea based on honey bee swarm for numerical optimization

O Trott, AJ Olson

Read More

AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading

A Ratnaweera, S Halgamuge…

Read More

Self-organizing hierarchical particle swarm optimizer with time-varying acceleration coefficients

D Karaboga, B Basturk

Read More

A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm

IC Trelea

Read More

The particle swarm optimization algorithm: convergence analysis and parameter selection

D Karaboga, B Basturk

Read More

On the performance of artificial bee colony (ABC) algorithm

J Robinson, Y Rahmat-Samii

Read More

Particle swarm optimization in electromagnetics

JJ Liang, AK Qin, PN Suganthan…

Read More

Comprehensive learning particle swarm optimizer for global optimization of multimodal functions

RC Eberhart, Y Shi

Read More

Comparison between genetic algorithms and particle swarm optimization

J Kennedy

Read More

The particle swarm: social adaptation of knowledge

KE Parsopoulos, MN Vrahatis

Read More

Recent approaches to global optimization problems through particle swarm optimization

PJ Angeline

Read More

Evolutionary optimization versus particle swarm optimization: Philosophy and performance differences

Y Shi, RC Eberhart

Read More

Fuzzy adaptive particle swarm optimization

R Poli, J Kennedy, T Blackwell

Read More

Particle swarm optimization

H Yoshida, K Kawata, Y Fukuyama…

Read More

A particle swarm optimization for reactive power and voltage control considering voltage security assessment

XS Yang

Read More

Nature-inspired metaheuristic algorithms

M Clerc

Read More

Particle swarm optimization

Y Del Valle, GK Venayagamoorthy…

Read More

Particle swarm optimization: basic concepts, variants and applications in power systems

PJ Angeline

Read More

Using selection to improve particle swarm optimization

ZL Gaing

Read More

Particle swarm optimization to solving the economic dispatch considering the generator constraints

ZL Gaing

Read More

A particle swarm optimization approach for optimum design of PID controller in AVR system

E Rashedi, H Nezamabadi-Pour, S Saryazdi

Read More

GSA: a gravitational search algorithm

KS Lee, ZW Geem

Read More

A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering optimization: harmony search theory and practice

PN Suganthan

Read More

Particle swarm optimiser with neighbourhood operator

E Elbeltagi, T Hegazy, D Grierson

Read More

Comparison among five evolutionary-based optimization algorithms

J Vesterstrom, R Thomsen

Read More

A comparative study of differential evolution, particle swarm optimization, and evolutionary algorithms on numerical benchmark problems

XS Yang, S Deb

Read More

Cuckoo search via Lévy flights

JB Park, KS Lee, JR Shin…

Read More

A particle swarm optimization for economic dispatch with nonsmooth cost functions

M Reyes-Sierra, CAC Coello

Read More

Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art

RC Eberhart, Y Shi

Read More

Tracking and optimizing dynamic systems with particle swarms

XS Yang

Read More

Firefly algorithms for multimodal optimization

A Zhou, BY Qu, H Li, SZ Zhao, PN Suganthan…

Read More

Multiobjective evolutionary algorithms: A survey of the state of the art

T Goel, R Vaidyanathan, RT Haftka, W Shyy…

Read More

Response surface approximation of Pareto optimal front in multi-objective optimization

S Agrawal, KB Panigrahi…

Read More

Multiobjective particle swarm algorithm with fuzzy clustering for electrical power dispatch

CK Goh, K Chen Tan

Read More

A competitive-cooperative coevolutionary paradigm for dynamic multiobjective optimization

J Handl, DB Kell, J Knowles

Read More

Multiobjective optimization in bioinformatics and computational biology

D Lim, Y Jin, YS Ong, B Sendhoff

Read More

Generalizing surrogate-assisted evolutionary computation

A Auger, J Bader, D Brockhoff, E Zitzler

Read More

Theory of the hypervolume indicator: optimal μ-distributions and the choice of the reference point

Q Zhang, W Liu, E Tsang…

Read More

Expensive multiobjective optimization by MOEA/D with Gaussian process model

Y Jin

Read More

Surrogate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges

DM Jaeggi, GT Parks, T Kipouros…

Read More

The development of a multi-objective Tabu Search algorithm for continuous optimisation problems

CA Coello Coello, RL Becerra

Read More

Evolutionary multiobjective optimization in materials science and engineering

Meyer-Tölle, A.

Read More

Sturmfluten und Deichbau im Tidebereich der Elbe zwischen Hamburg und Geesthacht

Read More

Έντονα καιρικά φαινόμενα - Κινδύνευσε 75χρονη

D Ginsbourger, R Le Riche, L Carraro

Read More

Kriging is well-suited to parallelize optimization

S Razavi, BA Tolson, DH Burn

Read More

Review of surrogate modeling in water resources

K Deb, A Pratap, S Agarwal…

Read More

A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II

E Zitzler, L Thiele, M Laumanns…

Read More

Performance assessment of multiobjective optimizers: an analysis and review

M Ehrgott

Read More

Multicriteria optimization

EKP Chong, SH Zak

Read More

An introduction to optimization

A Konak, DW Coit, AE Smith

Read More

Multi-objective optimization using genetic algorithms: A tutorial

Q Zhang, H Li

Read More

MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition

R Poli, WB Langdon, NF McPhee, JR Koza

Read More

A field guide to genetic programming

M Laumanns, L Thiele, K Deb…

Read More

Combining convergence and diversity in evolutionary multiobjective optimization

K Deb, L Thiele, M Laumanns, E Zitzler

Read More

Scalable test problems for evolutionary multiobjective optimization

AA Freitas

Read More

Data mining and knowledge discovery with evolutionary algorithms

K Deb, L Thiele, M Laumanns…

Read More

Scalable multi-objective optimization test problems

P Moscato, C Cotta, A Mendes

Read More

Memetic algorithms

E Zitzler, S Künzli

Read More

Indicator-based selection in multiobjective search

Read More

Βροχές με λίγα προβλήματα

CA Coello Coello

Read More

Evolutionary multi-objective optimization: a historical view of the field

J Jahn

Read More

Vector optimization

H Ishibuchi, T Yoshida, T Murata

Read More

Balance between genetic search and local search in memetic algorithms for multiobjective permutation flowshop scheduling

H Li, Q Zhang

Read More

Multiobjective optimization problems with complicated Pareto sets, MOEA/D and NSGA-II

N Beume, B Naujoks, M Emmerich

Read More

SMS-EMOA: Multiobjective selection based on dominated hypervolume

T Weise

Read More

Global optimization algorithms-theory and application

PJ Fleming, RC Purshouse

Read More

Evolutionary algorithms in control systems engineering: a survey

K Deb, A Anand, D Joshi

Read More

A computationally efficient evolutionary algorithm for real-parameter optimization

E Zitzler, M Laumanns, S Bleuler

Read More

A tutorial on evolutionary multiobjective optimization

A Kanda, SG Deshmukh

Read More

Supply chain coordination: perspectives, empirical studies and research directions

K Deb, J Sundar, N Udaya Bhaskara Rao…

Read More

Reference point based multi-objective optimization using evolutionary algorithms

F Herrera

Read More

Genetic fuzzy systems: taxonomy, current research trends and prospects

V Feoktistov

Read More

Differential evolution

F Altiparmak, M Gen, L Lin, T Paksoy

Read More

A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks

S Huband, P Hingston, L Barone…

Read More

A review of multiobjective test problems and a scalable test problem toolkit

S Bandyopadhyay, S Saha, U Maulik…

Read More

A simulated annealing-based multiobjective optimization algorithm: AMOSA

J Handl, J Knowles

Read More

An evolutionary approach to multiobjective clustering

DI Broadhurst, DB Kell

Read More

Statistical strategies for avoiding false discoveries in metabolomics and related experiments

X Li

Read More

A non-dominated sorting particle swarm optimizer for multiobjective optimization

MC Hill, CR Tiedeman

Read More

Effective groundwater model calibration: with analysis of data, sensitivities, predictions, and uncertainty

J Wallenius, JS Dyer, PC Fishburn…

Read More

Multiple criteria decision making, multiattribute utility theory: Recent accomplishments and what lies ahead

CAC Coello, NC Cortés

Read More

Solving multiobjective optimization problems using an artificial immune system

S Kirkpatrick, CD Gelatt, MP Vecchi

Read More

Optimization by Simulated Annealing

S Geman, D Geman

Read More

Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images

GM Sheldrick

Read More

Phase annealing in SHELX-90: direct methods for larger structures

CM Bishop

Read More

Neural networks for pattern recognition

AG Barto

Read More

Reinforcement learning: An introduction

AK Jain, MN Murty, PJ Flynn

Read More

Data clustering: a review

M Dorigo, V Maniezzo, A Colorni

Read More

Ant system: optimization by a colony of cooperating agents

Read More

Τους πήρε ο ποταμός

R Car, M Parrinello

Read More

Unified approach for molecular dynamics and density-functional theory

M Mitchell

Read More

An introduction to genetic algorithms

MC Payne, MP Teter, DC Allan, TA Arias…

Read More

Iterative minimization techniques for ab initio total-energy calculations: molecular dynamics and conjugate gradients

R Koradi, M Billeter, K Wüthrich

Read More

MOLMOL: a program for display and analysis of macromolecular structures

F Glover, M Laguna

Read More

Tabu search

F Glover

Read More

Tabu search-part I

J Rodríguez-Carvajal

Read More

Recent advances in magnetic structure determination by neutron powder diffraction

JJ Hopfield

Read More

Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons

M Dorigo

Read More

Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence: 5th International Workshop, ANTS 2006, Brussels, Belgium, September 4-7, 2006, Proceedings

JJ Hopfield, DW Tank

Read More

“Neural” computation of decisions in optimization problems

S Boccaletti, V Latora, Y Moreno, M Chavez…

Read More

Complex networks: Structure and dynamics

DH Wolpert, WG Macready

Read More

No free lunch theorems for optimization

K Binder, AP Young

Read More

Spin glasses: Experimental facts, theoretical concepts, and open questions

E Aarts, J Korst

Read More

Simulated annealing and Boltzmann machines

P Viola, WM Wells III

Read More

Alignment by maximization of mutual information

CT Kelley

Read More

Iterative methods for optimization

AE Eiben, JE Smith

Read More

Introduction to evolutionary computing

DJ Hand, H Mannila, P Smyth

Read More

Principles of data mining

DA Case, TE Cheatham, T Darden…

Read More

The Amber biomolecular simulation programs

RO Jones, O Gunnarsson

Read More

The density functional formalism, its applications and prospects

F Glover

Read More

Future paths for integer programming and links to artificial intelligence

S Chen, CFN Cowan, PM Grant

Read More

Orthogonal least squares learning algorithm for radial basis function networks

CAC Coello, DA Van Veldhuizen, GB Lamont

Read More

Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems

S Fortunato

Read More

Community detection in graphs

R Xu, D Wunsch

Read More

Survey of clustering algorithms

M Dorigo, G Caro, L Gambardella

Read More

Ant algorithms for discrete optimization

LK Hansen, P Salamon

Read More

Neural network ensembles

TMJ Fruchterman, EM Reingold

Read More

Graph drawing by force‐directed placement

G McLachlan

Read More

Discriminant analysis and statistical pattern recognition

DH Ackley, GE Hinton, TJ Sejnowski

Read More

A learning algorithm for boltzmann machines*

AT Brunger, J Kuriyan, M Karplus

Read More

Crystallographic R factor refinement by molecular dynamics

Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, Città Metropolitana di Genova - Largo F.Cattanei 3 - Genova Quarto

Read More

Piano di Bacino del Torrente Bisagno

Syndicat Intercommunal du Littoral Yves et Châtelaillon-Plage (SILYC)

Read More

Programme d'actions de prévention des inondations ( Flood prevention action program)

X. Llort, R. Sanchez-Diezma, A. Rodriguez, D. Sancho, M. Berenguer, D. Sempere-Torres

Read More

Floodalert: A simplified radar-based EWS for urban flood warning

A. Rodriguez, X. Llort, D. Sancho, R. Sanchez-Diezma, R. Bella, V. Gomez

Read More

Hidromet: A cloud-based EWS platform for the real time urban flood warning

Beniamino Russo, David Sunyer, Marc Velasco, Slobodan Djordjevic

Read More

Analysis of extreme flooding events through a calibrated 1D/2D coupled model: the case of Barcelona (Spain)

Marc Velasco, Àngels Cabello, Beniamino Russo

Read More

Flood damage assessment in urban areas. Application to the Raval district of Barcelona using synthetic depth damage curves

Greve Solrød Forsyning, Greve Kommune & Solrød Kommune

Read More

Igangværende projekter: Karlstrup Mose (In Danish)

Niras A/S, Greve Kommune, Solrød Kommune

Read More

Vand- og naturprojekt i Karlstrup Mose Reguleringsprojekt Rapport (In Danish)

Greve Kommune

Read More

Greve Kommuneplan 2013-2025, Klima og bæredygtighed (Greve Municipal Plan 2013-2025, Climate and Sustainability) (In Danish)

Greve Solrød Forsyning

Read More

Klimatilpasning i Greve (Climate Adaptation in Greve) (In Danish)

Hoekstra A.Y, De Kok J.-L.

Read More

Adapting to climate change: a comparison of two strategies for dike heightening

Hallegatte S.

Read More

Strategies to adapt to an uncertain climate change

Kron A.

Read More

The effect of climate change on the flood risk – example of a section of the river Neckar

Fanner P.V., Sturm R., Thornton J., and Liemberger R.

Read More

Leakage management technologies

Thomas J.F., Gomboso J., Oliver J.E., and Rithcie V.A.

Read More

Wastewater reuse, stormwater management, and the National Water Reform Agenda

SenterNovem

Read More

Living with water: 49 water projects in the Netherlands within the context of LIFE Environment (1992-2006)

Semadeni-Davies A., Hernebring C., Svensson G., Gustafsson, L.-G.

Read More

The impacts of climate change and urbanisation on drainage in Helsingborg, Sweden: Combined sewer system

The European Insurance and Reinsurance Federation (CEA)

Read More

Reducing the Social and Economic Impact of Climate Change and Natural Catastrophes: Insurance Solutions and Public-Private Partnerships

Fletcher T.D., Deletic A., Mitchell V.G., and Hatt B.E.

Read More

Reuse of Urban Runoff in Australia: A Review of Recent Advances and Remaining Challenges

Hatt B.E., Deletic A., and Fletcher T.D.

Read More

Integrated treatment and recycling of stormwater: a review of Australian practice

Read More

Climate change and consequences for water management

The National Flood Insurance Program

Read More

The National Flood Insurance Program

Aschenberg, H.; Kroker, G.

Read More

Sturmfluten und Hochwasserschutz in Hamburg - Ein Abriß der Geschichte des Deichbaus und der Binnenentwässerung im Spaltungsgebiet der Elbe

Freie und Hansestadt Hamburg

Read More

Sturmflutschutz in Hamburg - gestern, heute, morgen

van Herk S., Zevenbergen C., Ashley R., and Rijke J.

Read More

Learning and Action Alliances for the integration of flood risk management into urban planning: a new framework from empirical evidence from The Ne...

Van Houtte E. and Verbauwhede J.

Read More

Operational experience with indirect potable reuse at the Flemish Coast

Atwater R.

Read More

History of Groundwater Conjunctive Use in Southern California

Sheng Z., King P.J., and Liu Y.

Read More

Recharge Potential for the Stressed Regional Aquifers by Local Floods in the Paso Del Norte Region

Mollema P.N., Antonellini M., Dentinho T., and Silva V.R.M.

Read More

The effects of climate change on the hydrology and groundwater of Terceira Island (Azores)

Sonnenborg T.O., van Roosmalen L., and Hinsby K.

Read More

Integrated assessment of climate change and sea level rise on the water quality of a coastal lake

Ministry of Environment & Construction Maldives

Read More

State of the Environment Maldives, 2004

World Bank, ADB, and JICA

Read More

Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities

Massachusetts Energy and Environmental Affair

Read More

StormSmart Coasts

Umweltbundesamt

Read More

Demographic change as a challenge to secure and develop cost- and resource-efficient wastewater infrastructure

Balica S.F., Wright N.G., and van der Meulen F.

Read More

A flood vulnerability index for coastal cities and its use in assessing climate change impacts

Thames Water

Read More

Appendix B - Compliance in Relation to CSOs in major cities across Europe

Lloyd E.

Read More

Adapting NYC’s Water Supply and Wastewater Treatment Systems to Climate Change

Sönnichsen, U.; Moseberg, J.

Read More

Wenn die Deiche brechen: Sturmfluten und Küstenschutz an der schleswig-holsteinischen Westküste und in Hamburg

de Graaf R. and de Brugge R.

Read More

Transforming water infrastructure by linking water management and urban renewal in Rotterdam

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Read More

Guidance on Water and Adaptation to Climate Change

Allianz

Read More

Insuring against climate impacts and rewarding sustainable business practices

ARENE Ile-de-France

Read More

Quartiers durables- Guide d’expériences européennes

O'Hara J. and Georgakakos K.P.

Read More

Quantifying the Urban Water Supply Impacts of Climate Change

Strosser P., Roussard J., Grandmougin B., Kossida M., Berbel J., Kolberg S., Rodríguez-Díaz J.A., Montesinos P., Joyce J., Dworak T., Berglund M., and Laaser C.

Read More

EU Water saving potential (Part 2 – Case Studies)

The Ministry for Climate Protection, Environment, Agriculture, Conservation and Consumer Protection of the State of North Rhine-Westphalia

Read More

Klimawandel und Wasserwirtschaft Maßnahmen und Handlungskonzepte in der Wasserwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel

Hötte, H.

Read More

Die Grosse Flut - Katastrophe, Herausforderung, Perspektiven

Meier, D.

Read More

Die Unterelbe

Kramer, J.; Rohde, H.

Read More

Historischer Küstenschutz

Kappenberg, J.; Fanger, H.-U.

Read More

Sedimenttransportgeschehen in der tidebeeinflussten Elbe, der Deutschen Bucht und in der Nordsee

Read More

Σοβαρά προβλήματα σε Λάρνακα και Πάφο από τις βροχές και τους σφοδρούς ανέμους

Unknown

Read More

ΒΙΝΤΕΟ: Ανεμοστρόβιλος στη Λάρνακα… Κακοκαιρία Λεμεσό. Τρέχει η Πυροσβεστική (pics)

Read More

Ταλαιπωρία στη Λάρνακα από ξαφνική νεροποντή

Χαραλάμπους, Χ.

Read More

«Πνίγηκε» από την ανοιξιάτικη μπόρα

Read More

Μια στάλα βροχής έπνιξε τη Λεμεσό

ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ.

Read More

Κλοιός ακραίων φαινομένων

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ, Μ.

Read More

Κατακλυσμός προβλημάτων

ΠΑΡΠΑ, Λ.

Read More

Πνίγηκαν στη λάσπη οι «συνήθεις» περιοχές

Read More

Μετρούν ζημιές και... μπάζα

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Ν.

Read More

Χειμώνας και σήμερα

Read More

Κατακλυσμιαίες βροχές σε ολόκληρη την Κύπρο Το αδιαχώρητο στο Τρόοδος

Νάνος, Κ.

Read More

Μετρούν ζημιές από πλημμύρες

ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ.

Read More

Χαλασμός Κυρίου στη Λευκωσία

Read More

Πέντε οχήματα παρασύρθηκαν στην περιοχή ΣΟΠΑΖ λόγω καταρρακτωδών βροχών

Read More

Ποτάμια οι δρόμοι της Λεμεσού

Read More

Επαναρχίζουν οι έρευνες για εντοπισμό ενός οχήματος στο ΣΟΠΑΖ

Read More

Πλημμύρες στη Λευκωσία από τις καταιγίδες

Read More

Χείμαρρος παρέσυρε 5 αυτοκίνητα στη Λευκωσία

Read More

Στον ύπνο πιάστηκε από τις βροχές η Λεμεσός

Read More

Νέες πλημμύρες και προβλήματα για τους κατοίκους της Λεμεσού

Κωστακόπουλος, Γ.

Read More

Στην ανάπαυλα της νεροποντής συνεδριάζουν για το πρόβλημα

Read More

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Read More

Τα γνωστά προβλήματα έφεραν οι ασυνήθιστα σφοδρές βροχές

Read More

Προβλήματα προκάλεσαν τα καιρικά φαινόμενα στην επαρχία Πάφου

Ευριπίδου, Ν.

Read More

"Πνίγηκαν" τα σπίτια στην Πάφο- Αποκλειστικές φωτογραφίες

Read More

«Λίμνη» στην είσοδο της κοινότητας Τραχωνίου λόγω βροχών

Read More

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ

Read More

Μάχη για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι πληγέντες στη Λάρνακα

Φέσια, Λ.

Read More

Σε έκτακτη ανάγκη η Λάρνακα Κινδύνευσαν να πνιγούν δεκάδες πολίτες

Read More

ΥΠΕΣ: Οι πολίτες δεν φταίνε για κακούς σχεδιασμούς

Read More

787 χιλιάδες για τους πληγέντες της θεομηνίας

Ζαννέττος, N.

Read More

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αποζημιώσεις στη Λάρνακα

Read More

Κινδύνευσαν πολίτες από τις πλημμύρες

Read More

Το επιβεβαίωσαν οι χθεσινές βροχές

Ιωάννου, Θ.

Read More

Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες – Κινδύνευσαν ζωές στη Λευκωσία

Read More

Στα δύο ο Άγ. Θεόδωρος - Πλημμύρισαν χωράφια σε Σκαρίνου- Χοιροκοιτία

Νικολάου, Α.

Read More

Αγώνας δρόμου για υπερχειλίσεις

ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ.

Read More

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

Read More

Δ. Λεμεσού για βροχοπτώσεις: Δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές

ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ.

Read More

Βενετία θύμιζε η Λευκωσία σε αρκετές περιοχές χθες

ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ.

Read More

Σκηνικό βαρυχειμωνιάς όλη την εβδομάδα

Read More

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκαν Αστυνομία και Πυροσβεστική

Read More

Καταιγίδα και χαλαζόπτωση στη Λευκωσία

Δημητριάδης, Δ.

Read More

"Μάχη" στους πλημμυρισμένους δρόμους έδωσαν αστυνομικοί

Χριστοδούλου, Ν.

Read More

Μισή ώρα βροχόπτωσης «έπνιξε» την Πάφο

Χριστοδούλου, Ν.

Read More

Σε λίμνη μετατράπηκε η πλατεία Γεροσκήπου

Νάνος, Κ.

Read More

Η πρωινή καταιγίδα προκάλεσε χάος στην Πάφο

Read More

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

Παναγιώτου, Μ.

Read More

Με καταιγίδες οι παρελάσεις

Νάνος, Κ.

Read More

Τσιμέντο και κακοτεχνίες

Read More

Πνίγηκε από σύντομη καταιγίδα η Λεμεσός

Βάσιλας, Π.

Read More

Πυροσβεστική: 11 συνεργεία για αντλήσεις νερού στη Λάρνακα

Read More

Νεότερη ενημέρωση για οδικό δίκτυο - Κλειστοί δρόμοι

Read More

Λεμεσός: "Βούλιαξαν" κεντρικοί δρόμοι και η πλατεία του Κάστρου

Read More

Κακοκαιρία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δρόμοι κλειστοί

Read More

"Χείμαρρος" ο Πεδιαίος στην Ανθούπολη

Read More

Αίθριος καιρός - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Read More

Διάσωση οδηγών από ποταμο'υς και δρόμους - Τα περιστατικά

Read More

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο παγκύπρια

Read More

Δρόμοι... ποτάμια από την κακοκαιρία

Read More

Βροχές και χιόνια στο Τρόοδος το σκηνικό του καιρού

Read More

Πυροσβεστική: 13 κλήσεις για βοήθεια λόγω των βροχοπτώσεων

Read More

Συνεχίζεται ο παγετός: Η κατάσταση στο οδικό δικτύο

Read More

Δείτε ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

Read More

Πλημμύρισε η Λάρνακα από 15 λεπτά βροχών: Δείτε βίντεο με αντιδράσεις συμπολιτών μας!

Read More

Ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση που υπερχείλισε ο Πεδιαίος

Read More

Απεγκλωβισμός μαθητών και ενηλίκων από δημοτικό σχολείο στη Λακατάμεια

Read More

Κατέβηκε ο Πεδιαίος και προκάλεσε χάος στον Στρόβολο

Read More

Λακατάμια: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο λόγω πλημμυρών

Read More

Ζημιές δεκάδων χιλιάδων για βροχές λίγων λεπτών

Βάσιλας, Π.

Read More

Νύχτα τρόμου στη Φιλονόης

Read More

Εικόνες Βενετίας σε λεωφόρο της Έγκωμης

Read More

Βούλιαξε η Λευκωσία από τις πλημμύρες - Κινδύνευσε μητέρα με παιδί!

Read More

Κλειστοί δρόμοι λόγω υπερχείλισης ποταμών

Πηγές

Authors Title
Efstratiadis, A., and D. Koutsoyiannis An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems
C. Audet; J. E. DENNIS JR Mesh Adaptive Direct Search Algorithms For Constrained Optimization
Charles Audet; J. E. Dennis, Jr. Analysis of Generalized Pattern Searches
Lewis R.M.; Torczon V. Pattern search algorithms for bound constrained minimization
Tamara G. Kolda; Robert Michael Lewis; and Virginia Torczon Optimization by Direct Search: New Perspectives on Some Classical and Modern Methods
LM Rios, NV Sahinidis Derivative-free optimization: a review of algorithms and comparison of software implementations
David E. Goldberg Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning
Andrew R. Conn, Nicholas I. M. Gould, and Philippe Toint A Globally Convergent Augmented Lagrangian Algorithm for Optimization with General Constraints and Simple Bounds
A. R. Conn, N. I. M. Gould, and Ph. L. Toint A Globally Convergent Augmented Lagrangian Barrier Algorithm for Optimization with General Inequality Constraints and Simple Bounds
Kennedy, J. and Eberhart, R. Particle swarm optimization
Y. Censor Pareto optimality in multiobjective problems
Da Cunha, N.O. and E. Polak Constrained Minimization Under Vector-Valued Criteria in Finite Dimensional Spaces
Deb K. Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms
Zadeh L. Optimality and Nonscalar-Valued Performance Criteria
MA Abramson, C Audet, JE Dennis Jr… OrthoMADS: A deterministic MADS instance with orthogonal directions
AL Custódio, LN Vicente Using sampling and simplex derivatives in pattern search methods
Knowles J. ParEGO: A hybrid algorithm with on-line landscape approximation for expensive multiobjective optimization problems
Knowles J., Hughes E. J. Multiobjective Optimization on a Budget of 250 Evaluations
M. Zuluaga, A. Krause, G. Sergent and M. PΓΌschel Active Learning for Multi-Objective Optimization
I. Steponavice, R. J. Hyndman , K. Smith-Miles and L. Villanova Efficient Identification of the Pareto Optimal Set
Kossieris, P., A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis The use of stochastic objective functions in water resource optimization problems
C Audet, V Béchard, S Le Digabel Nonsmooth optimization through mesh adaptive direct search and variable neighborhood search
Rozos, E., A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows
J Nicklow, P Reed, D Savic, T Dessalegne… State of the art for genetic algorithms and beyond in water resources planning and management
G Kourakos, A Mantoglou Pumping optimization of coastal aquifers based on evolutionary algorithms and surrogate modular neural network models
A Efstratiadis, I Nalbantis… HYDROGEIOS: a semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins
I Nalbantis, A Efstratiadis, E Rozos… Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems
E Rozos, A Efstratiadis, I Nalbantis… Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows/Calage d'un modèle semi-distribué pour la simulation conjointe ...
G Kourakos, A Mantoglou Development of a multi-objective optimization algorithm using surrogate models for coastal aquifer management
AIF Vaz, LN Vicente A particle swarm pattern search method for bound constrained global optimization
FA Mohamed, HN Koivo System modelling and online optimal management of microgrid using mesh adaptive direct search
S Le Digabel Algorithm 909: NOMAD: Nonlinear optimization with the MADS algorithm
D Mukherjee, E Delfosse, JG Kim… Optimal adaptation decision-taking for terminal and network quality-of-service
Grasso V., Singh A., and Pathak J. Early Warning Systems: A State of the Art Analysis and Future Directions
C Audet, JE Dennis Jr A progressive barrier for derivative-free nonlinear programming
AL Marsden, JA Feinstein, CA Taylor A computational framework for derivative-free optimization of cardiovascular geometries
C Audet, G Savard, W Zghal Multiobjective optimization through a series of single-objective formulations
C Audet, JE Dennis Jr, S Le Digabel Globalization strategies for mesh adaptive direct search
AL Custódio, JFA Madeira, AIF Vaz, LN Vicente Direct multisearch for multiobjective optimization
LN Vicente, AL Custódio Analysis of direct searches for discontinuous functions
J Aasi, J Abadie, BP Abbott, R Abbott, TD Abbott… Einstein@ Home all-sky search for periodic gravitational waves in LIGO S5 data
S Baluja, R Caruana Removing the genetics from the standard genetic algorithm
C Notredame, DG Higgins SAGA: sequence alignment by genetic algorithm
PM Pardalos, H Wolkowicz Quadratic Assignment and Related Problems: DIMACS Workshop, May 20-21, 1993
A Lanitis, CJ Taylor, TF Cootes Toward automatic simulation of aging effects on face images
EN Malamas, EGM Petrakis, M Zervakis, L Petit… A survey on industrial vision systems, applications and tools
M Harman, BF Jones Search-based software engineering
M Sipper, E Sanchez, D Mange… A phylogenetic, ontogenetic, and epigenetic view of bio-inspired hardware systems
Gérald, M. Strömungs- und Durchflussmessungen im Bereich der Tideelbe seit Anfang der 1930er Jahre - Ergebnisse aus Untersuchungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ...
Y Yin Genetic-algorithms-based approach for bilevel programming models
MC Garcia, MA Sanz-Bobi, J del Pico SIMAP: Intelligent System for Predictive Maintenance: Application to the health condition monitoring of a windturbine gearbox
M Gen, YS Yun Soft computing approach for reliability optimization: State-of-the-art survey
MA Arostegui, SN Kadipasaoglu… An empirical comparison of tabu search, simulated annealing, and genetic algorithms for facilities location problems
MA Panduro, CA Brizuela, LI Balderas… A comparison of genetic algorithms, particle swarm optimization and the differential evolution method for the design of scannable circular antenna ...
V Pihur, S Datta, S Datta RankAggreg, an R package for weighted rank aggregation
D Brown, M Gassner, T Fuchino, F Marechal Thermo-economic analysis for the optimal conceptual design of biomass gasification energy conversion systems
E Matallanas, M Castillo-Cagigal, A Gutiérrez… Neural network controller for active demand-side management with PV energy in the residential sector
HA Abdou, J Pointon Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: A review of the literature
RC Eberhart, J Kennedy A new optimizer using particle swarm theory
Y Shi, R Eberhart A modified particle swarm optimizer
M Clerc, J Kennedy The particle swarm-explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space
Y Shi, RC Eberhart Empirical study of particle swarm optimization
Y Shi, RC Eberhart Parameter selection in particle swarm optimization
Petersen, M.; Rohde, H. Sturmflut - Die grossen Fluten an den Küsten Schleswig-Holsteins und in der Elbe Gebundene Ausgabe
J Euzenat, P Shvaiko Ontology matching
RC Eberhart, Y Shi Comparing inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization
D Karaboga An idea based on honey bee swarm for numerical optimization
O Trott, AJ Olson AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading
A Ratnaweera, S Halgamuge… Self-organizing hierarchical particle swarm optimizer with time-varying acceleration coefficients
D Karaboga, B Basturk A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm
IC Trelea The particle swarm optimization algorithm: convergence analysis and parameter selection
D Karaboga, B Basturk On the performance of artificial bee colony (ABC) algorithm
J Robinson, Y Rahmat-Samii Particle swarm optimization in electromagnetics
JJ Liang, AK Qin, PN Suganthan… Comprehensive learning particle swarm optimizer for global optimization of multimodal functions
RC Eberhart, Y Shi Comparison between genetic algorithms and particle swarm optimization
J Kennedy The particle swarm: social adaptation of knowledge
KE Parsopoulos, MN Vrahatis Recent approaches to global optimization problems through particle swarm optimization
PJ Angeline Evolutionary optimization versus particle swarm optimization: Philosophy and performance differences
Y Shi, RC Eberhart Fuzzy adaptive particle swarm optimization
R Poli, J Kennedy, T Blackwell Particle swarm optimization
H Yoshida, K Kawata, Y Fukuyama… A particle swarm optimization for reactive power and voltage control considering voltage security assessment
XS Yang Nature-inspired metaheuristic algorithms
M Clerc Particle swarm optimization
Y Del Valle, GK Venayagamoorthy… Particle swarm optimization: basic concepts, variants and applications in power systems
PJ Angeline Using selection to improve particle swarm optimization
ZL Gaing Particle swarm optimization to solving the economic dispatch considering the generator constraints
ZL Gaing A particle swarm optimization approach for optimum design of PID controller in AVR system
E Rashedi, H Nezamabadi-Pour, S Saryazdi GSA: a gravitational search algorithm
KS Lee, ZW Geem A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering optimization: harmony search theory and practice
PN Suganthan Particle swarm optimiser with neighbourhood operator
E Elbeltagi, T Hegazy, D Grierson Comparison among five evolutionary-based optimization algorithms
J Vesterstrom, R Thomsen A comparative study of differential evolution, particle swarm optimization, and evolutionary algorithms on numerical benchmark problems
XS Yang, S Deb Cuckoo search via Lévy flights
JB Park, KS Lee, JR Shin… A particle swarm optimization for economic dispatch with nonsmooth cost functions
M Reyes-Sierra, CAC Coello Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art
RC Eberhart, Y Shi Tracking and optimizing dynamic systems with particle swarms
XS Yang Firefly algorithms for multimodal optimization
A Zhou, BY Qu, H Li, SZ Zhao, PN Suganthan… Multiobjective evolutionary algorithms: A survey of the state of the art
T Goel, R Vaidyanathan, RT Haftka, W Shyy… Response surface approximation of Pareto optimal front in multi-objective optimization
S Agrawal, KB Panigrahi… Multiobjective particle swarm algorithm with fuzzy clustering for electrical power dispatch
CK Goh, K Chen Tan A competitive-cooperative coevolutionary paradigm for dynamic multiobjective optimization
J Handl, DB Kell, J Knowles Multiobjective optimization in bioinformatics and computational biology
D Lim, Y Jin, YS Ong, B Sendhoff Generalizing surrogate-assisted evolutionary computation
A Auger, J Bader, D Brockhoff, E Zitzler Theory of the hypervolume indicator: optimal μ-distributions and the choice of the reference point
Q Zhang, W Liu, E Tsang… Expensive multiobjective optimization by MOEA/D with Gaussian process model
Y Jin Surrogate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges
DM Jaeggi, GT Parks, T Kipouros… The development of a multi-objective Tabu Search algorithm for continuous optimisation problems
CA Coello Coello, RL Becerra Evolutionary multiobjective optimization in materials science and engineering
Meyer-Tölle, A. Sturmfluten und Deichbau im Tidebereich der Elbe zwischen Hamburg und Geesthacht
Έντονα καιρικά φαινόμενα - Κινδύνευσε 75χρονη
D Ginsbourger, R Le Riche, L Carraro Kriging is well-suited to parallelize optimization
S Razavi, BA Tolson, DH Burn Review of surrogate modeling in water resources
K Deb, A Pratap, S Agarwal… A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II
E Zitzler, L Thiele, M Laumanns… Performance assessment of multiobjective optimizers: an analysis and review
M Ehrgott Multicriteria optimization
EKP Chong, SH Zak An introduction to optimization
A Konak, DW Coit, AE Smith Multi-objective optimization using genetic algorithms: A tutorial
Q Zhang, H Li MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition
R Poli, WB Langdon, NF McPhee, JR Koza A field guide to genetic programming
M Laumanns, L Thiele, K Deb… Combining convergence and diversity in evolutionary multiobjective optimization
K Deb, L Thiele, M Laumanns, E Zitzler Scalable test problems for evolutionary multiobjective optimization
AA Freitas Data mining and knowledge discovery with evolutionary algorithms
K Deb, L Thiele, M Laumanns… Scalable multi-objective optimization test problems
P Moscato, C Cotta, A Mendes Memetic algorithms
E Zitzler, S Künzli Indicator-based selection in multiobjective search
Βροχές με λίγα προβλήματα
CA Coello Coello Evolutionary multi-objective optimization: a historical view of the field
J Jahn Vector optimization
H Ishibuchi, T Yoshida, T Murata Balance between genetic search and local search in memetic algorithms for multiobjective permutation flowshop scheduling
H Li, Q Zhang Multiobjective optimization problems with complicated Pareto sets, MOEA/D and NSGA-II
N Beume, B Naujoks, M Emmerich SMS-EMOA: Multiobjective selection based on dominated hypervolume
T Weise Global optimization algorithms-theory and application
PJ Fleming, RC Purshouse Evolutionary algorithms in control systems engineering: a survey
K Deb, A Anand, D Joshi A computationally efficient evolutionary algorithm for real-parameter optimization
E Zitzler, M Laumanns, S Bleuler A tutorial on evolutionary multiobjective optimization
A Kanda, SG Deshmukh Supply chain coordination: perspectives, empirical studies and research directions
K Deb, J Sundar, N Udaya Bhaskara Rao… Reference point based multi-objective optimization using evolutionary algorithms
F Herrera Genetic fuzzy systems: taxonomy, current research trends and prospects
V Feoktistov Differential evolution
F Altiparmak, M Gen, L Lin, T Paksoy A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks
S Huband, P Hingston, L Barone… A review of multiobjective test problems and a scalable test problem toolkit
S Bandyopadhyay, S Saha, U Maulik… A simulated annealing-based multiobjective optimization algorithm: AMOSA
J Handl, J Knowles An evolutionary approach to multiobjective clustering
DI Broadhurst, DB Kell Statistical strategies for avoiding false discoveries in metabolomics and related experiments
X Li A non-dominated sorting particle swarm optimizer for multiobjective optimization
MC Hill, CR Tiedeman Effective groundwater model calibration: with analysis of data, sensitivities, predictions, and uncertainty
J Wallenius, JS Dyer, PC Fishburn… Multiple criteria decision making, multiattribute utility theory: Recent accomplishments and what lies ahead
CAC Coello, NC Cortés Solving multiobjective optimization problems using an artificial immune system
S Kirkpatrick, CD Gelatt, MP Vecchi Optimization by Simulated Annealing
S Geman, D Geman Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images
GM Sheldrick Phase annealing in SHELX-90: direct methods for larger structures
CM Bishop Neural networks for pattern recognition
AG Barto Reinforcement learning: An introduction
AK Jain, MN Murty, PJ Flynn Data clustering: a review
M Dorigo, V Maniezzo, A Colorni Ant system: optimization by a colony of cooperating agents
Τους πήρε ο ποταμός
R Car, M Parrinello Unified approach for molecular dynamics and density-functional theory
M Mitchell An introduction to genetic algorithms
MC Payne, MP Teter, DC Allan, TA Arias… Iterative minimization techniques for ab initio total-energy calculations: molecular dynamics and conjugate gradients
R Koradi, M Billeter, K Wüthrich MOLMOL: a program for display and analysis of macromolecular structures
F Glover, M Laguna Tabu search
F Glover Tabu search-part I
J Rodríguez-Carvajal Recent advances in magnetic structure determination by neutron powder diffraction
JJ Hopfield Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons
M Dorigo Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence: 5th International Workshop, ANTS 2006, Brussels, Belgium, September 4-7, 2006, Proceedings
JJ Hopfield, DW Tank “Neural” computation of decisions in optimization problems
S Boccaletti, V Latora, Y Moreno, M Chavez… Complex networks: Structure and dynamics
DH Wolpert, WG Macready No free lunch theorems for optimization
K Binder, AP Young Spin glasses: Experimental facts, theoretical concepts, and open questions
E Aarts, J Korst Simulated annealing and Boltzmann machines
P Viola, WM Wells III Alignment by maximization of mutual information
CT Kelley Iterative methods for optimization
AE Eiben, JE Smith Introduction to evolutionary computing
DJ Hand, H Mannila, P Smyth Principles of data mining
DA Case, TE Cheatham, T Darden… The Amber biomolecular simulation programs
RO Jones, O Gunnarsson The density functional formalism, its applications and prospects
F Glover Future paths for integer programming and links to artificial intelligence
S Chen, CFN Cowan, PM Grant Orthogonal least squares learning algorithm for radial basis function networks
CAC Coello, DA Van Veldhuizen, GB Lamont Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems
S Fortunato Community detection in graphs
R Xu, D Wunsch Survey of clustering algorithms
M Dorigo, G Caro, L Gambardella Ant algorithms for discrete optimization
LK Hansen, P Salamon Neural network ensembles
TMJ Fruchterman, EM Reingold Graph drawing by force‐directed placement
G McLachlan Discriminant analysis and statistical pattern recognition
DH Ackley, GE Hinton, TJ Sejnowski A learning algorithm for boltzmann machines*
AT Brunger, J Kuriyan, M Karplus Crystallographic R factor refinement by molecular dynamics
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, Città Metropolitana di Genova - Largo F.Cattanei 3 - Genova Quarto Piano di Bacino del Torrente Bisagno
Syndicat Intercommunal du Littoral Yves et Châtelaillon-Plage (SILYC) Programme d'actions de prévention des inondations ( Flood prevention action program)
X. Llort, R. Sanchez-Diezma, A. Rodriguez, D. Sancho, M. Berenguer, D. Sempere-Torres Floodalert: A simplified radar-based EWS for urban flood warning
A. Rodriguez, X. Llort, D. Sancho, R. Sanchez-Diezma, R. Bella, V. Gomez Hidromet: A cloud-based EWS platform for the real time urban flood warning
Beniamino Russo, David Sunyer, Marc Velasco, Slobodan Djordjevic Analysis of extreme flooding events through a calibrated 1D/2D coupled model: the case of Barcelona (Spain)
Marc Velasco, Àngels Cabello, Beniamino Russo Flood damage assessment in urban areas. Application to the Raval district of Barcelona using synthetic depth damage curves
Greve Solrød Forsyning, Greve Kommune & Solrød Kommune Igangværende projekter: Karlstrup Mose (In Danish)
Niras A/S, Greve Kommune, Solrød Kommune Vand- og naturprojekt i Karlstrup Mose Reguleringsprojekt Rapport (In Danish)
Greve Kommune Greve Kommuneplan 2013-2025, Klima og bæredygtighed (Greve Municipal Plan 2013-2025, Climate and Sustainability) (In Danish)
Greve Solrød Forsyning Klimatilpasning i Greve (Climate Adaptation in Greve) (In Danish)
Hoekstra A.Y, De Kok J.-L. Adapting to climate change: a comparison of two strategies for dike heightening
Hallegatte S. Strategies to adapt to an uncertain climate change
Kron A. The effect of climate change on the flood risk – example of a section of the river Neckar
Fanner P.V., Sturm R., Thornton J., and Liemberger R. Leakage management technologies
Thomas J.F., Gomboso J., Oliver J.E., and Rithcie V.A. Wastewater reuse, stormwater management, and the National Water Reform Agenda
SenterNovem Living with water: 49 water projects in the Netherlands within the context of LIFE Environment (1992-2006)
Semadeni-Davies A., Hernebring C., Svensson G., Gustafsson, L.-G. The impacts of climate change and urbanisation on drainage in Helsingborg, Sweden: Combined sewer system
The European Insurance and Reinsurance Federation (CEA) Reducing the Social and Economic Impact of Climate Change and Natural Catastrophes: Insurance Solutions and Public-Private Partnerships
Fletcher T.D., Deletic A., Mitchell V.G., and Hatt B.E. Reuse of Urban Runoff in Australia: A Review of Recent Advances and Remaining Challenges
Hatt B.E., Deletic A., and Fletcher T.D. Integrated treatment and recycling of stormwater: a review of Australian practice
Climate change and consequences for water management
The National Flood Insurance Program The National Flood Insurance Program
Aschenberg, H.; Kroker, G. Sturmfluten und Hochwasserschutz in Hamburg - Ein Abriß der Geschichte des Deichbaus und der Binnenentwässerung im Spaltungsgebiet der Elbe
Freie und Hansestadt Hamburg Sturmflutschutz in Hamburg - gestern, heute, morgen
van Herk S., Zevenbergen C., Ashley R., and Rijke J. Learning and Action Alliances for the integration of flood risk management into urban planning: a new framework from empirical evidence ...
Van Houtte E. and Verbauwhede J. Operational experience with indirect potable reuse at the Flemish Coast
Atwater R. History of Groundwater Conjunctive Use in Southern California
Sheng Z., King P.J., and Liu Y. Recharge Potential for the Stressed Regional Aquifers by Local Floods in the Paso Del Norte Region
Mollema P.N., Antonellini M., Dentinho T., and Silva V.R.M. The effects of climate change on the hydrology and groundwater of Terceira Island (Azores)
Sonnenborg T.O., van Roosmalen L., and Hinsby K. Integrated assessment of climate change and sea level rise on the water quality of a coastal lake
Ministry of Environment & Construction Maldives State of the Environment Maldives, 2004
World Bank, ADB, and JICA Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities
Massachusetts Energy and Environmental Affair StormSmart Coasts
Umweltbundesamt Demographic change as a challenge to secure and develop cost- and resource-efficient wastewater infrastructure
Balica S.F., Wright N.G., and van der Meulen F. A flood vulnerability index for coastal cities and its use in assessing climate change impacts
Thames Water Appendix B - Compliance in Relation to CSOs in major cities across Europe
Lloyd E. Adapting NYC’s Water Supply and Wastewater Treatment Systems to Climate Change
Sönnichsen, U.; Moseberg, J. Wenn die Deiche brechen: Sturmfluten und Küstenschutz an der schleswig-holsteinischen Westküste und in Hamburg
de Graaf R. and de Brugge R. Transforming water infrastructure by linking water management and urban renewal in Rotterdam
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Guidance on Water and Adaptation to Climate Change
Allianz Insuring against climate impacts and rewarding sustainable business practices
ARENE Ile-de-France Quartiers durables- Guide d’expériences européennes
O'Hara J. and Georgakakos K.P. Quantifying the Urban Water Supply Impacts of Climate Change
Strosser P., Roussard J., Grandmougin B., Kossida M., Berbel J., Kolberg S., Rodríguez-Díaz J.A., Montesinos P., Joyce J., Dworak T., ... EU Water saving potential (Part 2 – Case Studies)
The Ministry for Climate Protection, Environment, Agriculture, Conservation and Consumer Protection of the State of North Rhine-Westphalia Klimawandel und Wasserwirtschaft Maßnahmen und Handlungskonzepte in der Wasserwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel
Hötte, H. Die Grosse Flut - Katastrophe, Herausforderung, Perspektiven
Meier, D. Die Unterelbe
Kramer, J.; Rohde, H. Historischer Küstenschutz
Kappenberg, J.; Fanger, H.-U. Sedimenttransportgeschehen in der tidebeeinflussten Elbe, der Deutschen Bucht und in der Nordsee
Σοβαρά προβλήματα σε Λάρνακα και Πάφο από τις βροχές και τους σφοδρούς ανέμους
Unknown ΒΙΝΤΕΟ: Ανεμοστρόβιλος στη Λάρνακα… Κακοκαιρία Λεμεσό. Τρέχει η Πυροσβεστική (pics)
Ταλαιπωρία στη Λάρνακα από ξαφνική νεροποντή
Χαραλάμπους, Χ. «Πνίγηκε» από την ανοιξιάτικη μπόρα
Μια στάλα βροχής έπνιξε τη Λεμεσό
ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ. Κλοιός ακραίων φαινομένων
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ, Μ. Κατακλυσμός προβλημάτων
ΠΑΡΠΑ, Λ. Πνίγηκαν στη λάσπη οι «συνήθεις» περιοχές
Μετρούν ζημιές και... μπάζα
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Ν. Χειμώνας και σήμερα
Κατακλυσμιαίες βροχές σε ολόκληρη την Κύπρο Το αδιαχώρητο στο Τρόοδος
Νάνος, Κ. Μετρούν ζημιές από πλημμύρες
ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ. Χαλασμός Κυρίου στη Λευκωσία
Πέντε οχήματα παρασύρθηκαν στην περιοχή ΣΟΠΑΖ λόγω καταρρακτωδών βροχών
Ποτάμια οι δρόμοι της Λεμεσού
Επαναρχίζουν οι έρευνες για εντοπισμό ενός οχήματος στο ΣΟΠΑΖ
Πλημμύρες στη Λευκωσία από τις καταιγίδες
Χείμαρρος παρέσυρε 5 αυτοκίνητα στη Λευκωσία
Στον ύπνο πιάστηκε από τις βροχές η Λεμεσός
Νέες πλημμύρες και προβλήματα για τους κατοίκους της Λεμεσού
Κωστακόπουλος, Γ. Στην ανάπαυλα της νεροποντής συνεδριάζουν για το πρόβλημα
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Τα γνωστά προβλήματα έφεραν οι ασυνήθιστα σφοδρές βροχές
Προβλήματα προκάλεσαν τα καιρικά φαινόμενα στην επαρχία Πάφου
Ευριπίδου, Ν. "Πνίγηκαν" τα σπίτια στην Πάφο- Αποκλειστικές φωτογραφίες
«Λίμνη» στην είσοδο της κοινότητας Τραχωνίου λόγω βροχών
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ
Μάχη για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι πληγέντες στη Λάρνακα
Φέσια, Λ. Σε έκτακτη ανάγκη η Λάρνακα Κινδύνευσαν να πνιγούν δεκάδες πολίτες
ΥΠΕΣ: Οι πολίτες δεν φταίνε για κακούς σχεδιασμούς
787 χιλιάδες για τους πληγέντες της θεομηνίας
Ζαννέττος, N. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αποζημιώσεις στη Λάρνακα
Κινδύνευσαν πολίτες από τις πλημμύρες
Το επιβεβαίωσαν οι χθεσινές βροχές
Ιωάννου, Θ. Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες – Κινδύνευσαν ζωές στη Λευκωσία
Στα δύο ο Άγ. Θεόδωρος - Πλημμύρισαν χωράφια σε Σκαρίνου- Χοιροκοιτία
Νικολάου, Α. Αγώνας δρόμου για υπερχειλίσεις
ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ. Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο
Δ. Λεμεσού για βροχοπτώσεις: Δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές
ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ. Βενετία θύμιζε η Λευκωσία σε αρκετές περιοχές χθες
ΔΑΛΙΤΗΣ, Φ. Σκηνικό βαρυχειμωνιάς όλη την εβδομάδα
Δεκάδες κλήσεις δέχτηκαν Αστυνομία και Πυροσβεστική
Καταιγίδα και χαλαζόπτωση στη Λευκωσία
Δημητριάδης, Δ. "Μάχη" στους πλημμυρισμένους δρόμους έδωσαν αστυνομικοί
Χριστοδούλου, Ν. Μισή ώρα βροχόπτωσης «έπνιξε» την Πάφο
Χριστοδούλου, Ν. Σε λίμνη μετατράπηκε η πλατεία Γεροσκήπου
Νάνος, Κ. Η πρωινή καταιγίδα προκάλεσε χάος στην Πάφο
Έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου
Παναγιώτου, Μ. Με καταιγίδες οι παρελάσεις
Νάνος, Κ. Τσιμέντο και κακοτεχνίες
Πνίγηκε από σύντομη καταιγίδα η Λεμεσός
Βάσιλας, Π. Πυροσβεστική: 11 συνεργεία για αντλήσεις νερού στη Λάρνακα
Νεότερη ενημέρωση για οδικό δίκτυο - Κλειστοί δρόμοι
Λεμεσός: "Βούλιαξαν" κεντρικοί δρόμοι και η πλατεία του Κάστρου
Κακοκαιρία: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δρόμοι κλειστοί
"Χείμαρρος" ο Πεδιαίος στην Ανθούπολη
Αίθριος καιρός - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο
Διάσωση οδηγών από ποταμο'υς και δρόμους - Τα περιστατικά
Προβλήματα στο οδικό δίκτυο παγκύπρια
Δρόμοι... ποτάμια από την κακοκαιρία
Βροχές και χιόνια στο Τρόοδος το σκηνικό του καιρού
Πυροσβεστική: 13 κλήσεις για βοήθεια λόγω των βροχοπτώσεων
Συνεχίζεται ο παγετός: Η κατάσταση στο οδικό δικτύο
Δείτε ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
Πλημμύρισε η Λάρνακα από 15 λεπτά βροχών: Δείτε βίντεο με αντιδράσεις συμπολιτών μας!
Ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση που υπερχείλισε ο Πεδιαίος
Απεγκλωβισμός μαθητών και ενηλίκων από δημοτικό σχολείο στη Λακατάμεια
Κατέβηκε ο Πεδιαίος και προκάλεσε χάος στον Στρόβολο
Λακατάμια: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο λόγω πλημμυρών
Ζημιές δεκάδων χιλιάδων για βροχές λίγων λεπτών
Βάσιλας, Π. Νύχτα τρόμου στη Φιλονόης
Εικόνες Βενετίας σε λεωφόρο της Έγκωμης
Βούλιαξε η Λευκωσία από τις πλημμύρες - Κινδύνευσε μητέρα με παιδί!
Κλειστοί δρόμοι λόγω υπερχείλισης ποταμών