Legislation: Εγκύκλιος για την Εφαμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, Προκαταρτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας

Description

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την «αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας» και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/21.07.2010) ενσωµάτωσης της Οδηγίας στο Ελληνικό ∆ίκαιο η οποία περιλαµβάνει: • Την καταγραφή των ιστορικών πληµµυρών µε τα κύρια χαρακτηριστικά τους και εντοπισµό των σηµαντικών ιστορικών πληµµυρών µε βάση τις συνέπειές τους • Τον εντοπισµό περιοχών όπου είναι πιθανόν να σηµειωθεί πληµµύρα και αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών, λαµβανοµένων υπόψη ιστορικών στοιχείων πληµµυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των πληµµυρικών πεδίων • Τον καθορισµό των Ζωνών ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας.

Keywords

Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την "αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας» Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/21.07.2010) Ιστορικές πληµµύρες Ζωνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας.

url

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=T4DDG1hqQMY%3d&tabid=252&language=el-GR

Country

Select the country in case of national or regional legislation

Legal instrument

Specify the legal instrument of the legislation

Last modified: Feb. 6, 2020, 12:41 a.m.